Välkommen till Magasinsgatan i Sala

Efter en tids samtal med ett antal grannar boende på Magasinsgatan så har vi nu enats om att utveckla en hemsida med syfte att samla in och sprida information om allt som kan vara av intresse runt Magasinsgatan och dess omgivningar. Tanken är att vi börjar byggnationen och att vi efterhand fyller på med information som vi får genom grannars och intressenters bidrag. Fokus skall vara på bakgrund, historik avseende fastigheter, kvarter och dess ursprung och utveckling. Tanken är inte att vi skall publicera information om innevånare och information av personlig prägel. För detta syfte finns en massa andra digitala verktyg idag.

Som framgår nedan så har vi försökt strukturera informationen så att det finns ett avsnitt med allmän information om Magasinsgatan och dess omgivning i from av bilder och artiklar. Sedan har vi också lagt in ett avsnitt där vi kan lägga in information om respektive fastighet på gatan och där är vi beroende av att respektive fastighetsägare lämnar sitt godkännande om vad vi kan publicera. Vi har också ett avsnitt där vi lägger ut olika kartbilder från olika tidsepoker. Som de flesta säkert känner till så är Magasinsgatan en populär destination för konstnärer som under årens lopp avbildat gatan i olika vinklar och ofta med kyrkan i bakgrunden och vi har ett avsnitt där vi lägger ut kopior på de konstverk vi funnit och där vi anger vem som är konstnären. Det finns också ett så kallat bildgalleri där vi samlat ihop en rad olika fotografier, både äldre och nyare med beröring till Magasinsgatan. Mycket nöje !

För att löpande uppdatera besökaren på vad som ar hänt och händer framöver har vi också inkluderat en så kallad ”blogg” eller ”inlägg” där olika händelser kommer att beskrivas. Vidare kan den som önskar kontakta oss via e-post genom att fylla i detaljer på sidan som heter ”Välkommen att kontakta oss”.

Välj vad du vill titta närmare på :