Allmän information om kvarteren runt Magasinsgatan

Kvarteren Bergshauptmannen och Bergverdien

Magasinsgatan omges av två kvarter som heter ”Bergshauptmannen” och ”Bergverdien” (stavas ibland som Bergwerdien). Båda dessa kvartersnamn har ju en tydlig anknytning till gruvdrift. Namnet Berghauptman kommer från tyska språket och kan översättas till Bergmästare och som hade som uppgift att ha tillsyn över bergshanteringen.

En Bergverdie även kallad Bergsvärdie, Bergsguardie, Proberare och senare Hyttingenjör hade i sin roll att vara chef för malmförädlingen vid hyttan och tog dagliga prover vid smältningen och rapporterade smältningsresultatet till bergsmännen.

Bakgrund till namnet på Magasinsgatan

Ur en skrift som undertecknats av Bo Svärd så får vi en förklaring till varför vår gata döptes till Magasinsgatan. Klicka på länken nedan för att läsa denna artikel.

Kulturhistorisk byggnadsinventering för Sala innerstad

Den bifogade filen nedan är ett utdrag ur den Kulturhistoriska byggnadsinventeringen för Sala innerstad som genomfördes tidigare av Västmanlands läns museum. Vi har inkluderat de sidor som är relevanta för Magasinsgatan.

Tidningsurklipp med anknytning till Magasinsgatan ur Sala Allehanda med flera tidningar

(Eftersom vi tagit foton av gamla tidningssidor så kan det vara lite svårt att läsa det som är skrivet, men man kan förstora texten med olika hjälpmedel på dator, läsplatta eller smart telefon.)

Denna artikel beskriver att kvarteret Bergverdien var hotat under 1970-talet, men tack vare ett antal starka stämmor har vi kvar idag en stor del av den gamla och vackra bebyggelsen. Bland annat så beskrivs det så kallade ”Fläckebohuset” (idag Magasinsgatan 7) som lär ha flyttats till Sala efter den stora branden 1736

En par vintriga bilder från 1977 där en gammal Saab står parkerad utanför Magasinsgatan 7 och där en person just passerat kyrkdörren

Här har vi en par urklipp ur bland annat Sala Allehanda med anknytning till Magasinsgatan. Vy från smedjan mot kyrkan.

och bilder från Drottninggatan.

En intressant skrivelse från Länsantikvarien till Byggnadsnämnden i Sala.

En härlig vinterbild där det är en blandad trafik. Kan vara Åkaren Melker Sörlid med hästen Freja, tidigt 1950-tal. Familjen Sörlid huserade då på Magasinsgatan 7.

Den gamla smedjan

I den rapport som du kan ladda ner nedan så beskrivs en arkeologisk förundersökning i samband med trädplantering vid parkeringsplatsen där Magasinsgatan möter Kungsgatan