Bildgalleri med bilder från Magasinsgatan och dess omgivning

Här har vi påbörjat ett galleri med olika bilder med anknytning till Magasinsgatan och här finns med all sannolikhet en massa intressanta bilder som kan platsa för att ge en utökad bild av vår kära gata. Web-redaktörerna tar gärna emot allt material vi kan få frö publicering.

Assessor Bellanders gård med svinhus, bodar, stall och ladugård som revs inför Diös hyreshusbygge där 12 lägenheter stod klara 1949 och 13 år 1950.
Bild över Magasinsgatan från kyrktornet
Klipp från en kommande film om Ivan Aguéli som delvis spelats in på Magasinsgatan

Nedan följer ett antal bilder som är tagna av Folke Östlund och som finns i Erikssons samling. Anders Dahlström som är aktiv på Facebook med att publicera äldre foton från Sala-miljöer har bidragit. Folke Östlund var även känd som amatörkonstnär och hans tavlor finns i många Sala-hem.

Enligt Tjalle Forsberg så finns förklaringen till namnet Magasinsgatan till vänster på denna bild nedan, dvs den stora magasinsbyggnaden.

En flygbild över Magasinsgatan och dess omgivning