Fastigheter på Magasinsgatan

Här är en sammanställning av de fastigheter på Magasinsgatan för vilka vi samlat information och här vill vi gärna fylla på för de fastigheter som vi inte har så mycket just nu.

I det bifogade dokumentet nedan har web-redaktören gjort några gulmarkerade korrigeringar som berör Magasinsgatan 5,7 och 9. Osäkert vem som är författare till dokumentet. Korrigeringarna är baserade på fakta som vi funnit i andra artiklar som finns publicerade på olika sidor. För övrigt intressant läsning om de olika fastigheterna. Notera att Magasinsgatan 1 är omnämnd, som numer är en parkeringsplats.