Magasinsgatan 3

Fastigheten på Magasinsgatan 3, Bergwerdien 2, inrymmer en gammal smedja i en våning som lär vara uppförd någon gång under tidsperioden 1834-1866. Väggar i timmer, klätt med stående pärlspåntpanel. Norra och östra väggen har locklistpanel. Sadeltaket är täckt med enkupigt tegel. Mot gatan en äldre port klädd med liggande panel. I början av 1930-talet togs större fönster upp, som spröjsades. Byggnaden har en högre tegelskorsten också den från början av 1930-talet.

Smedjan på Magasinsgatan 3 har en lång historia och varit hotad av riving flera gånger. Nedan ett antal tidningsurklipp och bilder som visar många turer och interiörer

En gammal tidningsartikel där smeden Sixten Nordin, som huserade i smedjan vid Magasinsgatan 3, finns med på bilden. Artikeln innehåller också en del information om andra fastigheter på gatan.

Ett tidningsurklipp ur Sala Allehanda 1983 som beskriver arbetet i smedjan. (Bildkvaliteten är inte den bästa efter lite klipp och klistra)

Trots alla hot mot smedjan under årens lopp så kan vi njuta av den gamla byggnaden idag och vi hoppas att den får finnas kvar.