Magasinsgatan 5

Fastigheten på Magasinsgatan 5, Bergwerdien 3, betår av ett bostadshus i två våningar och har tidigare inrymt ett kvarncafé. Det är troligen uppfört under 1700-talets andra hälft. Väggar i timmer, bottenvåningen är klädd med liggande slät panel och ovanvåningen med stående pärlspåntpanel. Mot gatan finns en portöppning. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel. Till övervåningen ledde förr en trappa från gården en s.k. loftgång. Huset vilar på torpargrund och har en timmerstomme. Uppvärmningen sker med fjärrvärme. År 1981-1982 gjordes en totalrenovering av huset.

Till fastigheten hör även ett vinkelbyggt gårdshus från ca 1760, som tidigare inrymde stall och vagnslider.

Annie Lindman bodde länge på Magasinsgatan 5