Magasinsgatans vänner träffades på Magasinsgatan 7

Efter en en lång period under rådande pandemi där vi inte haft fysiska träffar så togs initiativet till att mötas den 11:e september för att informera om vad som uträttats så här långt och för att diskutera hur vi tar oss vidare med vår intresseförening.

Vi träffades hos Lena och Östen på Magasinsgatan 7 där vi tog en fika på den rymliga verandan och Gert och Suzane från Magasinsgatan 13 bidrog med lätt förtäring. Ett antal av våra närmaste grannar deltog i den lite råkalla septemberträffen. Bortsett från vädret så var stämningen god och en rad intressanta ämnen ventilerades.

Gert och Östen lämnade en rapport om hur långt vi kommit med vissa administrativa frågor och vår hemsida som successivt vuxit med intressant innehåll.

Östen berättade sedan om bakgrunden till namnet på Magasinsgatan, kvartersnamnen Bergshauptmannen och Bergwerdien. Vidare så berättade Östen om en del historiska fakta för fastigheten Bergwerdien 4 som ligger på Magasinsgatan 7. Till exempel så lär denna fastighet ha flyttats från Fläckebo efter den stora branden 1736 och fastigheten har i vissa artiklar kallats ”Fläckebohuset”. Sedan 1886 tills idag så har fastigheten haft 14 ägare där Östen och Lena är dom senaste i den raden. Fastigheten har under årens lopp genomgått en hel del renoveringar och där den största insatsen genomfördes av familjen Hedberg på 1970-talet. En färgstark ägare som bott på Magasinsgatan 7 mellan år 1886 och 1920 var Jan Erik Kumlin. Han bedrev åkeri med tre hästar under en period och han fraktade allt från vatten, gödsel och mycket annat. Han bistod även med transporter till kyrkogården när någon fallit ifrån.

Några andra ämnen som vi ventilerade var bland annat den graffiti som uppstått på gaveln på Magasinsgatan 6 och vad som skulle kunna göras för att ersätta den med något vackrare.

Vidare så diskuterades den oro som vi känner för smedjan på Magasinsgatan 3. Fastigheten lär behöva ett aktivt underhåll om den inte skall förfalla bortom räddning. Det konstaterades att smedjan finns med på ett mycket stort antal konstverk och det är säkerligen den mest populära vyn i Sala bland konstnärer, med smedjan i förgrunden och kyrkan i bakgrunden. Smedjan lär vara den enda kvarvarande fastigheten i Sala med jordgolv.

Framtida upplägg för föreningens träffar diskuterades och förslagsvis två träffar per år kan vara lämpligt och då kan vi alternera mellan olika fastigheter och då får respektive fastighetsägare tillfälle att berätta lite mer om fastighetens historik.

Gert berättade vidare att han tagit kontakt med Sala Sparbank för att vi ska kunna öppna ett föreningskonto och vi behöver formalisera vår förening så att vi t.ex. har firmatecknare. Föreningen kommer att ha en begränsad ekonomi och den löpande kostnaden som vi kan förutse är kostnaden för att domännamn och web-hotell för vår hemsida. Kostnaden i dagsläget ska inte överstiga 1000:- / år.

En medlemsavgift på 150:-/år föreslogs och i dagsläget så bedöms den nivån på avgift vara rimlig för att täcka föreningens kostnader.